Zameldowanie cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały

KARTA USŁUGI NR:20 Urząd Miejski Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00 lubien@kujawy.pl Nazwa usługi: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały [...]

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

KARTA USŁUGI NR:19 Urząd Miejski Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00 lubien@kujawy.pl Nazwa usługi: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy. [...]

metryczka