Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

KARTA USŁUGI NR:16


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. 2010, nr 257, poz. 1743).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
2. Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania.
3. Książeczka wojskowa
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku wymeldowania osoby niepełnoletniej).
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu czasowego
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie.
Opłaty:
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.
Uwagi:
 
1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
2. Wymeldowania dokonuje osoba opuszczająca miejsce pobytu najpóźniej w dniu jego opuszczenia.
3. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
4. Za osobę niepełnoletnią dokonującą wymeldowania druk podpisuje przedstawiciel ustawowy.

Formularze: Wzór karty (327kB) pdf
Wniosek zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące (43kB) word
Wniosek zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące (152kB) pdf
Wzór wniosku zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące (152kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczyński (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 22:56:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2761