Pozotałe formularze

DL-1 (59kB) word
DL-1 (154kB) pdf
DR-1 (143kB) word
DR-1 (209kB) pdf
DT-1 (30kB) word
DT-1 (183kB) pdf
DT-1a (22kB) word
DT-1a (191kB) pdf
IL-1 (54kB) word
IL-1 (122kB) pdf
IR-1 (94kB) word
IR-1 (140kB) pdf
Wniosek o poświadczenie oświadczeń (70kB) word
Wniosek o poświadczenie oświadczeń (446kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie nie zalegania w zobowiązaniach podatkowych (68kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego (69kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (69kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym (69kB) word
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (70kB) word
Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (71kB) word
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (71kB) word
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (71kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie składników podatku (69kB) word
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (70kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych oraz (69kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia (69kB) word
Wniosek o ulgę w podatku rolnym (73kB) word
Wzór_DL-1 (234kB) pdf
Wzór_DR-1 (289kB) pdf
Wzór_DT-1 (249kB) pdf
Wzór_DT-1A (201kB) pdf
Wzór_IL-1 (180kB) pdf
Wzór_IR-1 (198kB) pdf
Wzór_odroczenie_terminu_płatności_podatku (432kB) pdf
{35}
Wzór_odroczenie_zapłaty_zaległości_podatkowej (430kB) pdf
Wzór_rozłoż_na_raty_zaległ_podat_z_odset (434kB) pdf
Wzór_rozłożenie_podatku_na_raty (384kB) pdf
Wzór_składniki_podatku (430kB) pdf
Wzór_stanie_majątkowym (345kB) pdf
Wzór_umorzenie_zaległości_podatkowej (433kB) pdf
Wzór_wielkości_użytków_rolnych_oraz_ha_przeliczeniowych (432kB) pdf
Wzór_wniosek_dochodowości_z_gospoda_rolnego (347kB) pdf
Wzór_wniosek_figurowanie_w_ewidencji_podat (428kB) pdf
Wzór_wniosek-zaległości podatkowe (385kB) pdf
Wzór_wniosek-zaległości podatkowe (385kB) pdf
Wzór_wydanie_zaświadczenia (346kB) pdf
Wzór_zwolnienie_ulgi_podatku_roln (499kB) pdf
Wzór-poświadczenie oświadczeń (457kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PMielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 04:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1396