Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

KARTA USŁUGI NR:35


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl
Nazwa usługi:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379).
Wymagane dokumenty:
 
 
• wniosek,
• faktury VAT lub ich uwierzytelnione kserokopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika. Wnioski można składać dwa razy do roku, w terminach od 1 marca do 30 marca i od 1 września do 30 września.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawskim
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty:
Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
 
Brak

Formularze: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (282kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PMielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 04:42:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (3 lutego 2016, 07:55:16)
Zmieniono: zmiana zalacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2583