Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów

KARTA USŁUGI NR:10

ZdjęcieUrząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl


Podstawa prawna: 
  • Art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
  • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 09 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U z 2004 r. nr 166, poz. 1735)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 204)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada  2006 r. (tj. Dz.U z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.)

I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

  • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  • Dokument tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania dokumentu (do wglądu).
     
III.  OPŁATA  SKARBOWA:                 
22 zł - odpis skrócony aktu
22 zł - wielojęzyczny odpis aktu
33 zł - odpis zupełny aktu

17 zł - pełnomocnictwo

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego lub dokonując wpłaty na konto 57955710290000318620000003


VI. TERMIN  I TRYB  REALIZACJI  ODPOWIEDZI:

W terminie do 7 – 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w zależności od miejsca przechowywania księgi stanu cywilnego.
 

V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
pokój  nr 22
Tel. 54 2844332
e-mail: usc@lubienkujawski.pl
 

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Odwołanie  do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania żądanego dokumentu.


VII.  UWAGI:

Wniosek o wydanie odpisu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby uprawnione do otrzymania odpisu lub zaświadczenia:  
osoba, której akt dotyczy,
współmałżonek, 
wstępni (rodzice, dziadkowie), 
zstępni (dzieci, wnuki),
rodzeństwo,
przedstawiciel ustawowy, opiekun,
sąd, prokurator,
osoba, która wykaże interes prawny. 

Wniosek o wydanie odpisu do pobrania tutaj (70kB) word

metryczka


Wytworzył: Kierownik USC (13 maja 2015)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 16:58:58)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (13 maja 2015, 12:47:09)
Zmieniono: dodanie herbu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2049