Rejestracja zgonu - Akt zgonu

KARTA USŁUGI NR:09

Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl

Podstawa prawna:

  • Art. 92 – 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1741 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 roku w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. Z 2015 r. poz. 231)


I. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:
  • karta zgonu 
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu) 
/w przypadku, gdy przyczyna zgonu nie była naturalna zezwolenie z prokuratury prowadzącej sprawę/


II. OPŁATA SKARBOWA: 
Brak


III. TERMIN I TRYB REALIZACJI:
W dniu dokonania zgłoszenia.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Stanu Cywilnego
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
pokój nr 22,
Telefon: 54 2844332 e-mail:usc@lubienkujawski.plV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje. 


VI. UWAGI: 
  • Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu, 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej
  • Zgłoszenia zgonu dokonują: współmałżonek, wstępni, zstępni, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.
Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej
 
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik USC (13 maja 2015)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 16:52:07)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (13 maja 2015, 12:27:50)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1914