Skład Rady

Skład Rady

Skład Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim – kadencja 2018 – 2023

Małachowski Marek Andrzej – Przewodniczący Rady Miejskiej,Grauman Jolanta – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,Gawłowski Mirosław Marian,Gientka Mieczysław Stanisław,Gontarek Wiesław,Jankowski Hubert,Kaczmarek Robert,Kosmalski [...]

metryczka