Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 14.02.2019

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
O G Ł A S Z A
wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 
Przeznacza się do wydzierżawienia następujące budynki znajdujące się przy ul. 1 Maja w Lubieniu Kujawskim, na działce nr ewid. 305/3. 
 
Lp.   Oznaczenie budynku   Powierzchnia     Numer Księgi              Położenie         Wysokość czynszu                                                    w m²          Wieczystej                                         dzierżawnego / rok
                                                                      
 1       305/3;3                      42,00            WL1W/00097348/2     ul. 1 Maja           420,00 zł + VAT 
 2       305/3;4                      173,00          WL1W/00097348/2     ul. 1 Maja            1730,00 + VAT
 
1.Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: samodzielne budynki gospodarczo-garażowe, wpisane do rejestru zabytków pod pozycją A/1218/1-2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajdują się w strefie mieszkaniowo-usługowej. 
2.  Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu. Do wylicytowanej ceny dzierżawy doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) 
 

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (14 lutego 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (15 lutego 2019, 09:03:51)

Ostatnia zmiana: Weronika Borkowska (18 lutego 2019, 09:13:22)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232