Wykaz nieruchomości do zbycia

Wykaz nieruchomości do zbycia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 14.02.2019

Burmistrz Lubienia KujawskiegoO G Ł A S Z Awykaz nieruchomości do wydzierżawienia    Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 07.01.2019

Burmistrz Lubienia Kujawskiego O G Ł A S Z A wykaz nieruchomości do zbycia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia w m. Kaliska

Burmistrz Lubienia Kujawskiego O G Ł A S Z A wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego O G Ł A S Z A wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawieniaNa podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia                       Na [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do zbycia 232/52

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. o wycofaniu wykazu nieruchomości do zbycia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje o wycofaniu wywieszonego wykazu nieruchomości do zbycia z dnia 7 września 2017r.  stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski - lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Żwirki i Wigury [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia (22.06.2017)

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia.Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości do sprzedaży (18.05.17)

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości do sprzedaży   Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości do sprzedaży (24.01.17)

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. [...]

metryczka