Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia                      

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 

Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

  1. I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/71

13,0581

WL1W/00062016/2

Kaliska

2.455.000,00

 

  1. W/w działka stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele produkcyjno - usługowe.    
  3. Nieruchomości przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
  4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 5 lipca 2018 r.

II.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

86 i 87

3,72

WL1W/00042359/2

Narty

134.700,00

 

  1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.
  3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
  4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 05 lipca 2018 r.

 III.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

45/1

0,4638

WL1W/00071777/0

Nowa Wieś

200.000,00

 

Nieruchomość zabudowana budyniem po byłej Szkole Podstawowej. Budynek wolnostojący, jednopiętrowy, z poddaszem nieużytkowym, w części podpiwniczony, obecnie nieużytkowany. Powierzchnia zabudowy wynosi 472,00 m2, powierzchnia użytkowa 584,77 m2, kubatura 3913 m3. Dach wielopołaciowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną  i w części blachodachówką. Posadzki budynku betonowe, wyłożone klepką parkietową, wykładzinami PCV, panelami podłogowymi i terrakotą. W piwnicach budynku posadzki betonowe, surowe. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, okna zespolone. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. zasilaną z kotłowni wyposażonej w piec olejowy. Do 31.08.2012 r. nieruchomość wykorzystywana była na cele oświatowe - Szkołę Podstawową.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.      

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 05 lipca 2018 r.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:                                               

  1. Działka o powierzchni 24 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 425/16, położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego, o łącznej powierzchni 0,1636 ha, z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego. Czynsz dzierżawny wynosi 50,00 zł rocznie, plus podatek VAT w wysokości 23%.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322.

 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (22 maja 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (22 maja 2018, 18:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271