OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. o wycofaniu wykazu nieruchomości do zbycia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje o wycofaniu wywieszonego wykazu nieruchomości do zbycia z dnia 7 września 2017r.  stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski - lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Lubieniu Kujawskim, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (11 października 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (11 października 2017, 14:34:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222