Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia (22.06.2017)

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia.Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł

1. 100/15 1,3076 WL1W/00054962/9 Narty 128.000,00

2. 100/16 1,0000 WL1W/00054962/9 Narty 98.000,00 

W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane.Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  teren o funkcji produkcyjno - usługowej.  Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 07 sierpnia 2017 r.

II.

Nieruchomość zabudowana budyniem mieszkalnym dwulokalowym, położona w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 0,1969 ha. Cena 250.700,00 zł. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 145,3 m 2  .Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 07 sierpnia 2017 r.

III.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nr 161/8, położonej w Kłóbce, gmina Lubień Kujawski o powierzchni 0,15 ha, dla której w Sadzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze WL1W/00051692/4. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski teren, na którym położona jest nieruchomość pełni funkcję obszaru budownictwa zabytkowego - obszar ruralistyczny wsi Kłóbka. Cena prawa użytkowania wieczystego 5.000,00 zł.  Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 07 sierpnia 2017 r.   Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322.  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (22 czerwca 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (22 czerwca 2017, 21:57:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222