Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

 I.
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1. 77 0,25 WL1W/00087526/1 Golska Huta 8.000,00
 
1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony rolne.    
3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 02 czerwca 2017 r.   
 
II. Lokal mieszkalny:
1. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Lubieniu Kujawskim przy ul. Plac Wolności 27, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącą 39/1095 działki nr 285/7 o powierzchni 0,2611 ha. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 56.300,00 zł
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 02 czerwca 2017 r.
 
Przeznacza się do wydzierżawienia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:
III. Grunty przeznaczone pod garaż blaszany.  
 
1) Część działki nr 488/7 położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego.  Powierzchnia całkowita działki wynosi 0,2131 ha, zaś powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu wynosi 0,0024 ha. Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 50,00 zł rocznie plus podatek VAT w wysokości 23%. 
 
2) Część działki nr 313/23 położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego.  Powierzchnia całkowita działki wynosi 0,1453 ha, zaś powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu wynosi 0,0024 ha. Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 50,00 zł rocznie plus podatek VAT w wysokości 23%.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322. 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (21 kwietnia 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (22 kwietnia 2017, 17:24:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188