Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Zdjęcie

1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntowe niezabudowane.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią teren przeznaczony na cele rolnicze. 
3. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia. 
4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.                        
5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 14 października 2016 r.  
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (30 sierpnia 2016)
Opublikował: Piotr Przybysz (30 sierpnia 2016, 09:09:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314