Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - brzozy


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok100/2015
2Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuwniosek jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis
dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 24 brzoza brodawkowata
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 363/8 obręb Lubień Kujawski
7Znak sprawy
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu11.03.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
25.05.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (25 maja 2015)
Opublikował: Monika Kłys (25 maja 2015, 11:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226