Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 olsza czarna...

Karta Informacyjna1Numer karty/rok129/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 11 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok128/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 akacja, 1 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok127/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola osika

Karta Informacyjna1Numer karty/rok123/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 wierzba krucha

Karta Informacyjna1Numer karty/rok122/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 świerk pospolity.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok121/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 klon zwyczajny

Karta Informacyjna1Numer karty/rok120/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 świerk pospolity.....

Karta Informacyjna1Numer karty/rok119/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola kanadyjska....

Karta Informacyjna1Numer karty/rok118/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 świerk pospolity....

Karta Informacyjna1Numer karty/rok117/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 sosna pospolita, 1 świerk pospolity

Karta Informacyjna1Numer karty/rok116/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 6 brzoza brodawkowata

Karta Informacyjna1Numer karty/rok114/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby prawnej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola kanadyjska...

Karta Informacyjna1Numer karty/rok111/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 42 brzoza brodawkowata

Karta Informacyjna1Numer karty/rok110/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 brzoza brodawkowata, 17 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok109/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 16 akacja, 1 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok106/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 5 świerk pospolity

Karta Informacyjna1Numer karty/rok105/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola

Karta Informacyjna1Numer karty/rok104/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 wierzba..

Karta Informacyjna1Numer karty/rok102/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 8 jarząb pospolity, 3 wierzba pospolita, 2 topola kanadyjska, 1 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok101/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej5Zakres przedmiotowy dokumentu – [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - brzozy

Karta Informacyjna1Numer karty/rok100/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej5Zakres przedmiotowy dokumentu – [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 wierzba.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok99/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 olsza czarna.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok98/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 klon polny, 1 wierzba

Karta Informacyjna1Numer karty/rok97/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 świerk pospolity...

Karta Informacyjna1Numer karty/rok96/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 świerk pospolity..

Karta Informacyjna1Numer karty/rok95/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 topola osika, 1 topola kanadyjska

Karta Informacyjna1Numer karty/rok94/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 akacja

Karta Informacyjna1Numer karty/rok93/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 brzoza brodawkowata, 1 akacja, 1 sosna pospolita

Karta Informacyjna1Numer karty/rok91/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 10 olsza czarna..

Karta Informacyjna1Numer karty/rok90/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 7 topola kanadyjska

Karta Informacyjna1Numer karty/rok89/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 jesion wyniosły..

Karta Informacyjna1Numer karty/rok86/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 akacja, 3 grab pospolity

Karta Informacyjna1Numer karty/rok85/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 5 jesion wyniosły, 33 olsza czarna, 3m2 krzewów czarny bez, 45m2 krzewów tarnina

Karta Informacyjna1Numer karty/rok84/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby prawnej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 świerk pospolity

Karta Informacyjna1Numer karty/rok83/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 akacja

Karta Informacyjna1Numer karty/rok82/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 świerk pospolity.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok81/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 3 akacja, 16 olsza czarna, 3 wierzba, 8 topola osika, 80m2 krzewów gatunku dzika róża.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok79/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 7 wierzba, 8 topola osika, 200 m2 czyżnie

Karta Informacyjna1Numer karty/rok80/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 topola

Karta Informacyjna1Numer karty/rok78/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 3 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok77/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 akacja

Karta Informacyjna1Numer karty/rok76/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 49 sosna zwyczajna, 6 brzoza brodawkowata

Karta Informacyjna1Numer karty/rok75/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 świerk pospolity, 4 olsza czarna, 1 akacja

Karta Informacyjna1Numer karty/rok74/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 klon zwyczajny, 1 jesion wyniosły, 1 dzika grusza

Karta Informacyjna1Numer karty/rok73/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 kasztanowiec, 1 topola kanadyjska

Karta Informacyjna1Numer karty/rok72/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 3 lipa drobnolistna, 1 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok71/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 akacja, 4 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok70/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok67/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 olsza czarna, 1 akacja

Karta Informacyjna1Numer karty/rok66/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 wierzba

Karta Informacyjna1Numer karty/rok65/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 13 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok64/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 20 olsza czarna.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok63/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola kanadyjska..

Karta Informacyjna1Numer karty/rok62/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok61/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 12 olsza czarna, 20 m2 czarny bez

Karta Informacyjna1Numer karty/rok60/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 12 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok59/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 lipa drobnolistna, 1 wierzba, 1 brzoza brodawkowata, 2 topola kanadyjska

Karta Informacyjna1Numer karty/rok57/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 3 grab pospolity

Karta Informacyjna1Numer karty/rok56/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 25 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok55/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Karta Informacyjna1Numer karty/rok54/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola kanadyjska, 1 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok53/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew -327 sosna zwyczajna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok52/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 topola biała, 5 lipa drobnolistna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok51/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej5Zakres przedmiotów dokumentu – [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 8 olsza czarna.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok50/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 jesion wyniosły.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok49/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 5 topola osika

Karta Informacyjna1Numer karty/rok48/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 jesion wyniosły, 1 topola kanadyjska, 1 klon zwyczajny

Karta Informacyjna1Numer karty/rok47/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 8 olsza czarna,

Karta Informacyjna1Numer karty/rok46/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 14 olsza czarna, 1 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok45/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 2 klon zwyczajny, 19 m odrosty akacji

Karta Informacyjna1Numer karty/rok44/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 olsza czarna, 1 brzoza brodawkowata, 1 akacja, 1 topola osika

Karta Informacyjna1Numer karty/rok43/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 6 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok42/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 9 olsza czarna, 1 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok41/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 wierzba ogłowiona

Karta Informacyjna1Numer karty/rok40/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola kanadyjska.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok39/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 topola kanadyjska..

Karta Informacyjna1Numer karty/rok38/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 6 topola osika

Karta Informacyjna1Numer karty/rok36/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 topola kanadyjska, 16 akacja, 4 leszczyna pospolita, 1 wierzba

Karta Informacyjna1Numer karty/rok35/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 5 wierzba

Karta Informacyjna1Numer karty/rok34/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu wierzba rokita

Karta Informacyjna1Numer karty/rok33/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - akacja, olsza czarna, jesion wyniosły - 40 sztuk

Karta Informacyjna1Numer karty/rok32/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 7 wierzba, 9 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok31/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 topola kanadyjska.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok30/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 2 brzoza brodawkowata, 6 sosna zwyczajna, 2 sosna kanadyjska, 5 świerk pospolity, 5 świerk srebrny, 2m2 tuja

Karta Informacyjna1Numer karty/rok29/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok28/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 lipa drobnolistna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok27/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 9 olsza czarna, 1 wierzba

Karta Informacyjna1Numer karty/rok26/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 akacja, 1 brzoza brodawkowata, 20 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok25/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 świerk pospolity, 1 robinia akacjowa

Karta Informacyjna1Numer karty/rok24/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 brzoza brodawkowata, 1 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok23/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 świerk pospolity

Karta Informacyjna1Numer karty/rok22/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby prawnej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 topola kanadyjska

Karta Informacyjna1Numer karty/rok21/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby prawnej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 jesion wyniosły, 1 klon zwyczajny

Karta Informacyjna1Numer karty/rok20/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok19/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 akacja, 2 wierzba, 13 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok18/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 9 olsza czarna, 4 brzoza brodawkowata

Karta Informacyjna1Numer karty/rok17/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 brzoza brodawkowata, 2 topola kanadyjska

Karta Informacyjna1Numer karty/rok16/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 5 olsza czarna, krzewy gatunku klon o powierzchni 200 m2

Karta Informacyjna1Numer karty/rok15/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola kanadyjska, 20 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok14/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 5 olsza czarna, 2 topola kanadyjska, 1 świerk pospolity

Karta Informacyjna1Numer karty/rok13/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 10 olsza czarna.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok12/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 topola kanadyjska

Karta Informacyjna1Numer karty/rok11/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 7 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok10/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 2 jesion wyniosły

Karta Informacyjna1Numer karty/rok9/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów gatunku rokita o powierzchni 20 m2, krzewów gatunku dziki bez o powierzchni 30 m2, krzewów gatunku rokita o powierzchni 20 m2

Karta Informacyjna1Numer karty/rok8/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 15 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok7/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 10 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok6/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 8 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok5/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 1 morwa

Karta Informacyjna1Numer karty/rok4/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 27 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok3/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 20 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok2/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuWydanie zezwolenia na usunięcie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 5 olsza czarna

Karta Informacyjna1Numer karty/rok1/20152Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej5Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuwydanie zezwolenia na usunięcie [...]

metryczka