Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 3 akacja, 16 olsza czarna, 3 wierzba, 8 topola osika, 80m2 krzewów gatunku dzika róża.


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok79/2015
2Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuwniosek osoby fizycznej
5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis
dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 3 akacja, 16 olsza czarna, 3 wierzba, 8 topola osika, 80m2 krzewów gatunku dzika róża
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 65, 5, 46/2 obręb Gagowy Nowe
7Znak sprawy
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu18.02.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
22.05.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (22 maja 2015)
Opublikował: Monika Kłys (22 maja 2015, 13:55:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197