Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 topola biała, 5 lipa drobnolistna


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok51/2015
2Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuwniosek jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
5
Zakres przedmiotów dokumentu – opis
dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 topola biała, 5 lipa drobnolistna
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 57 obręb Gagowy Nowe
dz. nr 229 obręb Bagno
dz. nr 26 obręb Rutkowice
7Znak sprawy
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu04.02.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
08.04.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi

metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (8 kwietnia 2015, 10:54:10)

Ostatnia zmiana: Monika Kłys (21 maja 2015, 10:28:01)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281