Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

KARTA USŁUGI NR:38


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106 poz. 1002).
Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 2006 roku).
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek do Burmistrza Miasta Lubienia Kujawskiego złożony na piśmie zawierający następujące informacje:
• imię, nazwisko adres zamieszkania wnioskodawcy,
• rasa psa,
• wiek psa,
• płeć psa,
• imię psa,
• oznakowanie psa,
• pochodzenie psa,
• miejsce i warunki utrzymywanie psa,
• informacje uzupełniające o psie,
• oświadczenie o stosowaniu środków ostrożności.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Termin realizacji:
 
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.
Opłaty:
Brak opłat
Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji – zezwolenia.
Uwagi:
 

Formularze: Wzór karty (561kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie (75kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie (349kB) pdf
Wzór wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie (351kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Pmielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 12:51:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2024