Przyznanie dodatku mieszkaniowego

KARTA USŁUGI NR:23


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734), ) ze zmianami ustawy: Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 240, poz.2406) i Ustawa z dnia 22 września 2006roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 208, poz. 1535) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817), ze zmianą - Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 131, poz. 1094)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu, lokalu,
2. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
3. Dochody członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą (emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS
4. Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierającą kilowatogodziny.
5. Oświadczenie o dochodach z prac bezrobotnych. Uwaga: Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego we Włocławku – Wydział Infrastruktury i Budownictwa.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Termin realizacji:
 
30 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty:
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta.
Uwagi:
 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Zgodnie z art.7, ust8 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Formularze: Wzór karty (327kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.mielczyński (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 17:25:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2094