Uchwała nr XXXV/273/2014RMz dnia 6 czerwca 2014w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 41 ust.1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 13 ust. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238, z 2014 r. poz. 40 i 376) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/273/2014
RM
z dnia 6 czerwca 2014


w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 41 ust.1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 13 ust. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238, z 2014 r. poz. 40 i 376) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (763kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (16 czerwca 2014, 15:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453