Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego- budowa siłowni wiatrowych


Lubień Kujawski dn. 11.10.2010 r.
INW 7331-41/CP/2010
 
 
 
                                                  Obwieszczenie
                                              o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski z siedzibą w miejscowości Witkowo przy ul. Dworcowej 23a, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych (2x 1500Kw) o łącznej mocy 3000Kw, każda o maksymalnej wysokości do 144m npt. wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz tymczasowej drogi dojazdowej i tymczasowego placu manewrowego oraz przyłącza energetycznego na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1 i 3 w obrębie Kaliska, gmina Lubień Kujawski
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – sołectwo Kaliska.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (11 października 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (12 października 2010, 09:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966