Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego


                                                                                  Lubień Kujawski dn. 27.09.2010 r.
INW 7331-39/CP/2010
 
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 61 § 4,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Cogito Plus Izabela Raczyńska - Bawej z siedzibą przy ul. Kadłubka 42/39 w Łodzi, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych na terenie działek o numerze ewidencyjnym 80 i 81 w obrębie Gliznowo, gmina Lubień Kujawski
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (27 września 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (27 września 2010, 11:25:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1018