Obwieszczenie o wydaniue decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 01.09.2010r.
 
INW 7624- 3/2010
 
  O B W I E S Z C Z E N IE 

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.09.2010r. z wniosku Cogito Plus Izabela Raczyńska - Bawej, została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych na terenie działek nr ewid. 80 i 81 w obrębie Gliznowo, gm. Lubień Kujawski
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (1 września 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 września 2010, 17:30:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 855