Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 06.05.2010 r.
INW 7331-15/CP/2010  
 
 
                           Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Andrzeja Sobczaka  EKOSYSTEM-BYDGOSZCZ Przedsiębiorstwo Projektowania Ul. L. Mirosławskiego 2A, 85-654 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem geodezyjnym 39/2 w miejscowości Dziankowo, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
 
 
 
Otrzymują:
1.       Pan Andrzej Sobczak
      EKOSYSTEM-BYDGOSZCZ
      Przedsiębiorstwo Projektowania
      Ul. L. Mirosławskiego 2A
      85-654 Bydgoszcz
2.       Pan Okupski Jan
Dziankowo 3
       87-840 Lubień Kujawski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (6 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (7 maja 2010, 12:45:11)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (7 maja 2010, 23:45:53)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1259