Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie cecyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 26.04.2010 r.
INW 7331-24/CP/2010  
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :
1.      budowie oświetlenia stadionu i boiska wielofunkcyjnego
2.      adaptacji budynku garażu na zaplecze socjalno-sportowe,
3.      nawodnieniu boiska  piłki nożnej
4.      budowie trybun i bieżni na stadionie
Inwestycja realizowana będzie na terenie działek 350 i 363/4 przy ul. Szkolnej  w Lubieniu Kujawskim.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim  w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 kwietnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (26 kwietnia 2010, 13:25:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 900