Obwieszczenie OŚ 7624-8/2008

Lubień Kujawski dnia 28.12.2009r.
OŚ 7624-8/2008
 
 
 
 
 
Zawiadomienie
stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 
 
 
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim” obejmującego budowę dróg, parkingów, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej, ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową. Inwestycja na działkach nr 232/6, 232/9, 232/10, 232/14, 232/18, 232/19,232/24, 232/55, 232/232/56, 232/58, 232/59, 232/63, 232/66  obręb Kaliska, 265/6, 323/1, 516, 562/18, 562/38, 695/1 obręb Lubień Kujawski, 100/12, 100/13,99 obręb Narty, 133 obręb Rutkowice, 74, 36/1 obręb Kobyla Łąka.” z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.
Wobec powyższego – przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (29 grudnia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (29 grudnia 2009, 14:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1017