Zarządzenie nr 1/2006

Lubień Kujawski, 2006.01.06

 
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2006
 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność gminy Lubień Kujawski.

$ 1.
Na podstawie & 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr. 207 poz. 2108 z 2004 roku/ z p. zm.
Powołuję Komisję Przetargową

do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych na mapie numerami:313/12,313/13,313/14,313/15,313/17,313/18,313/21, w składzie:
1. Halina Lubasińska - przewodnicząca
2. Dariusz Deicki - członek
3. Wiesława Rusek - członek
 
$ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Wytworzył: Halina Lubasińska (6 stycznia 2006)
Opublikował: Magdalena Szymańska (6 stycznia 2006, 09:36:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1304