Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Lubienia Kujawskiego

O G  Ł  A  S  Z  A
wykaz nieruchomości do dzierżawy


Na  podstawie art.30 ust2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity  ustawy  z 1996 roku Dz.U. Nr. 13 poz.74 z p. zm ./ oraz  art.35 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr. 115 poz. 741 z p.zm./
Przeznacza się do oddania w dzierżawę niżej opisaną  nieruchomość:  
 
 
Do dzierżawy przeznacza się niezabudowane grunty o powierzchni 0,0425 ha, stanowiące część działki nr. 232/9  / KW 62016/ w Kaliskach , przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa na różne cele.
Termin zagospodarowania – rozpoczęcie w terminie 1 roku  i ukończenie w terminie 2 lat od daty  zawarcia umowy dzierżawnej.
Ponadto podaję informacje dotyczące  wyżej  wymienionej nieruchomości:
 
1.Ciężary i obciążenia: brak
2.Termin złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami  -  2009.09.30.
3.Miesięczna wysokość czynszu  -127,50 złotych + należny podatek WAT.
4.Okres dzierżawy – 10 lat.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (18 sierpnia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (19 sierpnia 2009, 09:18:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1681