Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego INW 7331-36/CP/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 05.08.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-36/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Energa Operator Sa. Rejon Dystrybucji Włocławek, ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej, kablowej linii średniego napięcia na terenie działki nr 17 w obrębie miejscowości Stępka w gminie Lubień Kujawski.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy Sołectwa Bagno.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (6 sierpnia 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (11 sierpnia 2009, 09:47:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800