Obwieszczenie z dnia 03.06.2009

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 03.07.2009r.
INW 7331-23/CP/2009         
 
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.),
zawiadamiam
że w dniu 03.07.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-23/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na  zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego na lokale mieszkaniowe typu socjalnego na terenie działki nr 70/5 w obrębie miejscowości Bilno w gminie Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwai iInwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy Sołectwa Bilno.                    
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (3 lipca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (3 lipca 2009, 15:14:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861