Obwieszczenie z dnia 08.06.2009

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 08.06.2009r.
INW 7331-23/CP/2009         
 
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   
  Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.) oraz    art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.06.2009r. wydane zostało postanowienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 138/CP/2009 oraz  uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego na lokale mieszkalne typu socjalnego na działce o numerze ewidencyjnym nr 70/5 w miejscowości Bilno, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Budownictwa                        i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
                      
                  
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu........
Zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu....................
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (8 czerwca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (10 czerwca 2009, 17:16:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862