Obwieszczenie z dnia 08.05.2009Lubień Kujawski dn. 08.05.2009 r.
INW-7331-23/CP/2009
 
 
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
 
 
                        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego na lokale mieszkalne typu socjalnego na działce o numerze ewidencyjnym nr 70/5 w miejscowości Bilno, gmina Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, tablicy sołeckiej w miejscowości Bilno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Paweł Wiktorski
 
 
 
                       
                       
 
 
           

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (8 maja 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (14 maja 2009, 21:40:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816