Obwieszczenie z dnia 28.04.2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski, dnia 28.04.2009 r.
 
INW 7321-2/2008
 
    OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24 – 232/54 oraz fragmentem działki 232/61."  
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXV/106/2008 z dnia 14 listopada 2008r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24 – 232/54 oraz fragmentem działki 232/61."
 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.05.2009r. do 05.06.2009r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski  w godz. pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.05.2009r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski. o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Lubienia Kujawskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2009r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                    Mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (28 kwietnia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (28 kwietnia 2009, 19:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100