Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

OŚ 7624-3/2009
  
 
 
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku firmy Projektowanie Nadzory Techniczne inż. Bud. dróg Jan Szelągowski ul. Szkolna 11, 87-840 Lubień Kujawski, działającej z pełnomocnictwa Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń, dla przedsięwzięcia pn:„ przebudowie drogi powiatowej Nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty – granica województwa (Łanięta) od km 2+500 do km 5+472.
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym, w godzinach od 8-15, pokój nr 18, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych wniosków w terminie 3 dni od daty ukazania się zawiadomienia.
 
   
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (24 marca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (26 marca 2009, 21:58:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012