Obwieszczenie z dnia 25.03.2009 rINW 7331-6/CP/2009           
 
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.03.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-6/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Pana Sudomira Marcina zamieszkałego w miejscowości Rzegocin, lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z przyłączem linii energetycznej na terenie działek nr 79 i 82 w obrębie miejscowości Rzegocin w gminie Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (25 marca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (25 marca 2009, 18:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 991