Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Lubień Kujawski dnia 16.03.2009r.
OŚ 7624-2/2009
 

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, dla przedsięwzięcia pn:„budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej, Bukowej, Lipowej i Leśnej w Lubieniu Kujawskim na działkach o numerze ewidencyjnym 372, 377/10, 376/14, 667.”
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym, w godzinach od 8-15, pokój nr 18, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych wniosków w terminie 3 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (16 marca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (17 marca 2009, 13:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1081