O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 5.03.2009

Lubień Kujawski dn. 05.03.2009r.

INW 7331-5/CP/2009            

  Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 80, poz. 717 – ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 05.03.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-5/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Projektowanie, Nadzory Techniczne inż. bud. dróg Jan Szelągowski z/s w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Szkolna 11, lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na  przebudowie drogi powiatowej  nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty – granica województwa od km 2 +500 do km 5+472. Inwestycja na działkach nr 37, 6, 22.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
                      

Burmistrz Lubienia Kujawskiego

Paweł Wiktorski       

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (5 marca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (9 marca 2009, 12:02:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834