Obwieszczenie z dnia 25.02.2009 INW 7331-2/CP/2009

Lubień Kujawski dn. 25.02.2009r.
INW 7331-2/CP/2009            
 
                   
   
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 80, poz. 717 – ze zm.), zawiadamiam że w dniu 23.02.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-2/CP/2009  o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Windprojekt Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 20, lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie przyłącza linii energetycznej kablowej podziemnej SN- 15 kV wraz ze słupem energetycznym, budowie drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz budowie zjazdu na drogę gminną i budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na terenie działek nr 6 i 15 (zjazd z drogi) w obrębie miejscowości Golska Huta w gminie Lubień Kujawski.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
                      
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (25 lutego 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (26 lutego 2009, 14:54:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012