Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-5/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 30.01.2009 r.

INW-7331-5/Z/2009
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-5/Z/2009

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Projektowanie Nadzór Techniczny inż. Jan Szelągowski z siedzibą przy ul. Szkolnej 11 w Lubieniu Kujawskim, działającej z pełnomocnictwa Powiatowego Zarządu Dróg, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty- granica województwa (Łanięta) od km 2+500 do km 5+472, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, tablicy sołeckiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (30 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (30 stycznia 2009, 21:47:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1045