Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-2/Z/2009

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz..U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm), art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Windprojekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie przyłącza linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV wraz ze słupem energetycznym, budowie drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz budową zjazdu na drogę gminną i budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działkach nr 6 i 15 położonych w miejscowości Golska Huta, gm. Lubień Kujawski. 


W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
  
 
 
                                                                          Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                              mgr inż. Paweł Wiktorski
 
 

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (15 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (15 stycznia 2009, 18:01:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1087