Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                               Lubień Kujawski.02.12.2008 r.  

                  BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO
 

 
Podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Wykaz  obejmujący sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 232/65 o pow. 9,7531 ha we wsi Kaliska, wywiesza się na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29 na okres 21 dni od dnia ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej www.lubien.kujawy.pl
Informacji w tej sprawie udziela się  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim pokój nr. 2  lub  telefonicznie  054 2843089.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (2 grudnia 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (2 grudnia 2008, 14:42:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1196