Obwieszczenie z dnia 17.11.2008

OBWIESZCZENIE  
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miasta i gminy Lubień Kujawski
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim uchwały Nr XXV/106/2008  z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24 – 232/54 oraz fragmentem działki 232/61.
 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim: ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w terminie do 16.12.2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (17 listopada 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (17 listopada 2008, 12:19:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080