Zawiadomienie z dnia 07.11.2008

Lubień Kujawski dn, 07.11.2008
 
 
Zawiadomienie  
 
Działając na podstawie art. 19 ust. 1, ust 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 18) zamieszczono postanowienie Starosty Włocławskiego znak Ś 7633-89/1/08 z dnia 4.11.2008 roku uzgadniające pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
 
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego         w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18  godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
                        Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                        Mgr.inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (7 listopada 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (7 listopada 2008, 14:30:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 892