O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 16.10.2008r. na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy  ul. Wojska Polskiego 29, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska oraz przebudowie istniejącego parkingu w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
                                                                                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (20 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (19 października 2008, 23:04:30)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (7 listopada 2008, 12:20:56)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1013