Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury


 
 
§ 1
 
1. Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury w następujących obiektach :
 
- Budynek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
- Budynek Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim,
- Budynek Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim wraz z filią w 
                                   Kaliskach ,Kłóbce , Bilnie .
- Budynki Szkół Podstawowych w Kaliskach, Nartach , Bilnie , Kanibrodzie , Kłóbce,
- Budynki OSP w Lubieniu Kujawskim , Krzewiu ,Kanibrodzie , Morzycach , Kłóbce ,
                                   Bilnie , Gliznowie,
- Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim,
- Grunty – wszystkie,
- Środki trwałe – wszystkie.
 
2. Rodzaj inwentaryzacji – pełna z natury .
3. Termin rozpoczęcia 15 grudzień 2005 rok  a zakończenia 31 grudzień 2005 rok.
4. Do przeprowadzenia spisu z natury  składników majątkowych powołuje się
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 zespoły spisowe .
 
§ 2
 
Osoby powołane na członków zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za sprawne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury .
 
§ 3
Inwentaryzację  należy przeprowadzić według stanu na 31 grudnia 2005 rok
 
§ 4
Arkusze spisowe przewodniczący zespołów spisowych pobiorą z kasy Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim .
Po przeprowadzeniu spisu z natury  zespoły spisowe  sporządzą sprawozdania w których ujmą rozliczenie z pobranych druków inwentaryzacyjnych , uwagi z przebiegu  i przygotowania inwentaryzacji .
 
§ 5
Zespoły spisowe dostarczą arkusze spisowe z poszczególnych placówek do Urzędu Miejskiego w terminie do 05 stycznia 2006r.
 
§ 6
Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień      15 stycznia 2006 roku .   

 

Załącznik Nr.1
 
 
ZESPOŁY SPISOWE :
 
 
I. Budynek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim:
   
    1. Przewodniczący –Magdalena Szymańska
    2. Członek – Jolanta Tulińska
    3. Członek – Grażyna Ziemska
 
II. Budynek Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim :
 
   1. Przewodniczący – Danuta Bujalska
   2. Członek               - Janina Olczak
   3. Członek              - Urszula Wesołowska
 
III Ochotnicze Straże Pożarne – wszystkie :
 
   1.  Przewodniczący  - Dariusz Deicki
   2.  Członek               - Bogdan Domżalski  
   3.  Członek               - Bogdan Sobierajski
 
IV. Budynek Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim   z filiami :
 
   1.  Przewodniczący – Danuta Bujalska
   2.  Członek              - Janina Olczak
   3.  Członek             - Urszula Wesołowska
 
V. Szkoła Podstawowa w Kaliskach :
   1.  Przewodniczący – Grażyna Szymczak
   2.  Członek               - Grażyna Wyborska
   3.  Członek               - Maria Ekiert
 
 
VI . Szkoła Podstawowa w Nartach :
 
   1.  Przewodniczący – Anna Wojtaszewska
   2.  Członek               - Marzena Szarwas
   3.  Członek                 - Małgorzata Kwiatkowska
 
VII. Szkoła Podstawowa w Bilnie :
 
   1.  Przewodniczący -  Violetta Giętkowska
   2.  Członek              - Joanna Sierakowska
   3.  Członek               - Grażyna Banasiak 
 
 
VIII. Szkoła Podstawowa w Kłóbce :
 
    1.  Przewodniczący    -Piotr Lewandowski
    2. Członek                  - Honorata Moraczewska
    3. Członek                  - Renata Stańczak
 
IX.Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie :
 
     1. Przewodniczący   - Damian Człapiński
     2. Członek                 -Anna Zbonikowska 
     3. Członek                 - Anna Andrzejczak
 
X.Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj.
 

     1.Przewodniczący – Andrzej Gontarek
     2.Członek – Anna Sobierajska
     3.Członek – Małgorzata Gawłowska  

XI. Grunty


      1. Przewodniczący – Maria Pasiewicz
      2. Członek – Wiesława Rusek
      3. Członek – Małgorzata Kołodziejska
 
XII. Środki trwałe


      1. Przewodniczący – Monika Woźniak
      2. Członek – Danuta Gołębiewska
      3. Członek – Jolanta Tulińska
 
 
                                                                                  BURMISTRZ

                                                                       mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Monika Woźniak (9 listopada 2005)
Opublikował: Monika Woźniak (9 listopada 2005, 13:11:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2342