Zarządzenie nr 35/2007

Zarządzenie nr 35/2007 r.

Burmistrza Lubienia Kujawskiego

z dnia 28 grudnia 2007 r
 
 
 
 
w sprawie : zatwierdzenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w  2008 roku.
 
 
 
         Na podstawie art.24 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych
         ( Dz.U nr 142, poz. 1593 z 2001 r z późn. zm.) oraz § 23 Regulaminu Pracy.
 
 
 
                                        Zarządzam, co następuje :
 
     
 
                                                  § 1
 
        Zatwierdzam terminy dodatkowych dni wolnych od pracy na 2008 r stanowiące
        załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy .
 
 
 
                                                  § 2
 
        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r.
 
 
 


Załącznik Nr 1
do Regulaminu Pracy
 
 
 
 
TERMINY  DODATKOWYCH  DNI  WOLNYCH  OD  PRACY  
w 2008 r
 
Na podstawie § 23 Regulaminu Pracy ustala się następujące
terminy dodatkowych dni wolnych od pracy :
 
Styczeń        - soboty :  5, 12, 19, 26,
Luty             - soboty:   2, 9, 16, 23,
Marzec         - soboty:   1, 8, 15, 22, 29,
Kwiecień       - soboty:  5, 12, 19, 26,
Maj              - soboty:  10, 17, 24, 31,oraz
                     dzień 02 maja dla części pracowników, dla pozostałych 
                     dzień 23 maja w związku z faktem, że święto 3 maja przypada sobotę,           
Czerwiec       - soboty: 7, 14, 21, 28,
Lipiec           - soboty : 5, 12, 19, 26,
Sierpień        - soboty : 2, 9, 16, 23, 30
Wrzesień       - soboty : 6, 13, 20, 27,
Październik   - soboty : 4, 11, 18, 25,
Listopad        - soboty : 8, 15, 22, 29, oraz
                      dzień 03 listopada dla części pracowników, dla pozostałych
                      dzień 10 listopada w związku z faktem, że święto 1 litopada
                      przypada w sobotę, 
Grudzień        - soboty : 6, 13, 20, 27, 
                                       
                        
                        
         Ilość dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008r  wynosi  - 52 dni.   
         Ilość niedziel – 51
         Ilość świąt – 11
         Łączna liczba dni wolnych  - 114.           

metryczka


Wytworzył: P.Wiktorski (28 grudnia 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (17 stycznia 2008, 12:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 961