Zarządzenie 33/2007


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 15 listopada 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104) oraz § 11 pkt a uchwały Rady Miejskiej Nr: IV/16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr: IV/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zmienionej uchwałami:
- Nr: VI/30/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Rady Miejskiej
- Nr: VII/36/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku Rady Miejskiej
- Nr: 12/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: 15/2007 z dnia 15 maja 2007 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: IX/40/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku Rady Miejskiej
- Nr: X/46/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku Rady Miejskiej
- Nr: 24/2007 z dnia 04 września 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: XIII/52/2007 r. z dnia 27 września 2007 roku Rady Miejskiej
- Nr: 29/2007 z dnia 15 października 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: XIV/54/2007 z dnia 30 października 2007 roku Rady Miejskiej

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 15.713.646 zł” zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 15.841.501 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 3.880.795 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyrażenie „wydatki budżetu gminy na kwotę 16.113.646 zł” zastępuje się wyrażeniem „wydatki gminy na kwotę 16.241.501 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 3.880.795 zł


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


załączniki (23kB) plik

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (15 listopada 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (3 stycznia 2008, 15:48:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1008