Zarządzenie Nr 43

 z dnia 28.10.2005r.
           
            W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej w m. Rutkowice gm. Lubieniu Kujawskim”.
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję do odbioru zadania pod nazwą:
„Modernizacja drogi gminnej w m. Rutkowice gm. Lubień Kujawski” w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Bogdan Domżalski
2. Członek: Dariusz Deicki
3. Członek: Jerzy Olczak
 
§2
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W terminie do 07.11.2005r. Komisja dokona odbioru zadania.
3.     Komisja zakończy prace z dniem podpisania protokołu końcowego.
 
§3
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
§4
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Dariusz Deicki (28 października 2005)
Opublikował: Dariusz Deicki (7 listopada 2005, 14:23:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1305