Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok.

 

Burmistrza LUBIENIA KUJAWSKIEGO
 
z dnia 24 października 2005 roku
 
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok.
 
Na podstawie § 2 Uchwały Rady Miejskiej Lubienia Kujawskiego Nr X/66/99 z 07 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:
 
$ 1.
 
 Zobowiązuje się Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych, Dyrektorów instytucji kultury, Kierowników referatów oraz Kierownika Zakładu budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok.
 
$ 2.
 
 Przy opracowaniu materiałów  planistycznych na 2006 rok na leży uwzględnić następujące wskaźniki:
1.   średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,5%
2.   średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto 5 %
 
$ 3.
 
 Opracowane materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi do dnia 03.11.2005 roku.
 
$ 4.
 
Wzory druków do opracowania materiałów planistycznych stanowią załączniki:
 
$ 5.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
 
$ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  załączniki do zarządzenia (30kB) zip

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (28 października 2005)
Opublikował: Magdalena Semkło (28 października 2005, 11:05:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1470